Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Hiss eller diss?

Vi gillar både beröm och konstruktiv kritik! Du som har fått årets hyresgästenkät – passa på att berätta vad du tycker och påverka ditt boende.

Illustration av person med mörkt hår som bär på enkäter

Illustration: Li Rosén Zobec

Är du en av dem som fått årets hyresgästenkät? Ta chansen att påverka – välkommen att berätta vad du tycker är bäst och sämst med oss! Använd gärna fritextfälten. 

Enkelt att svara 

Du svarar enkelt med det frankerade svarskuvertet eller så loggar du in på webben med ett nummer som finns på din enkät. Har vi en aktuell mejladress till dig har du även fått enkäten via e-post. Det tar cirka 10 minuter att svara.

Dina svar hjälper oss att bli bättre – tack för att du tar dig tid! 

Exempel på vad vi gjort sen förra enkäten

Här är några exempel på vad våra förvaltningsteam arbetat med utifrån resultaten av förra årets enkät.

• Extra noggranna kontroller av städning och städmaterial i tvättstugorna, och tätare möten med städentreprenörer för att följa upp deras arbete.

• Målat om och bytt ut tvättmaskiner i några tvättstugor. Vi håller också på att ta fram tavlor för städmaterial som ska monteras upp i alla Familjebostäders tvättstugor, för att vår personal snabbt ska kunna se om det saknas städutrustning och komplettera vid behov.

• Fokuserat på ökad trygghet i flera av våra områden. Ronderingar av källargångar, allmänna utrymmen och tvättstugor har utökats. Vi har också beskurit träd och buskar, och bytt ut och kompletterat med belysning på platser som upplevts som otrygga, i och utanför våra fastigheter.

• Tätare kontroller av grovsoprum och andra sophämtställen för att se till att hålla dem rena och fräscha.

• Vi har sett över hur vi kan göra utemiljön trevligare, och har byggt om några av våra gårdar och uteplatser. Under våren kommer vi att se över var vi kan ha fler bänkar och bord.