Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Info angående corona

På grund av den pågående smittspridningen i samhället är våra besökskontor stängda. Vi utför i första hand akuta fel i lägenheter. Andra fel i lägenheter åtgärdas enbart om du som hyresgäst inte är hemma.

Info angående corona

För att bidra till att minska smittspridningen är Familjebostäders besökskontor stängda och i första hand utförs bara akuta åtgärder i lägenheter. Andra fel kan åtgärdas endast om du som hyresgäst inte är hemma.

Vi hänvisar som alltid dig som hyresgäst i första hand till Mina sidor, kontakt@familjebostader.com och Kundservice 0770-814 814 för att hantera dina ärenden.

Öppettider för entreprenörer och leverantörer

Leverantörer och entreprenörer kan hämta och lämna nycklar vid följande fasta tider:

  • mån-torsdag 8-10 och 14.30-16.30
  • fredag 8-10 och 13-14

Under dessa tider tar vi även emot förbokade besök från hyresgäster. 

Flytta in och flytta ut

För dig som skall flytta ut och lämna nycklar kontakta Kundservice 0770-814 814 för mer information. 

För dig som skall flytta in och hämta nycklar den 1 mars har vi öppet 13-16.30. För att undvika folksamling så kommer vi vid behov kontakta dig för att boka in en exakt tid. Har du frågor om att hämta nycklar under andra datum, kontakta Kundservice på tel 0770-814 814.

Vi åtgärdar främst akuta fel

Vi åtgärdar först och främst akuta fel i lägenheter. Andra fel i lägenheter åtgärdas om du som hyresgäst inte är hemma. Här kan du läsa mer om akuta fel.

Fel i allmänna utrymmen och utemiljön åtgärdas löpande.

Underhållsåtgärder kommer att utföras, till exempel ventilationsbesiktningar, i samråd med våra entreprenörer och om du som hyesgäst inte är hemma. Detta gäller även åtgärder för HLU och tillval.

Vissa större projekt som pågår, t ex fönsterbyten, kommer att fortsätta med ökad försiktighet och helst när du som hyresgäst inte är hemma.

Visa lägenhet och skriva kontrakt

Sedan i mars har vi inga fysiska visningar av våra lägenheter. Alla visningar sker på ritning tillsvidare. Familjebostäder kompletterar ritningarna med fotografier.

Vi bokar inte heller in kontraktsskrivningar på våra besökskontor. Vi skickar antingen hem kontraktet med post eller så använder vi e-signering där du skriver under digitalt. Om du är aktuell för en lägenhet får du information av uthyraren om vad som gäller just vid din kontraktsskrivning.

Om din hyra

Vi förstår att många känner oro för att hamna i en svår ekonomisk situation med anledning av coronaviruset. Vi försöker därför stötta våra hyresgäster på olika sätt. Vi utgår från varje enskild situation och hjälper till att hitta lösningar - både för de hyresgäster som bor hos oss och de som hyr en lokal.

Bostadshyresgäster

Vi har bland annat sett över våra rutiner för hyresbetalningar och följande gäller:

  • Det är, precis som vanligt, viktigt att betala hyran i tid. Att inte betala hyran kan leda till betalningsanmärkning och hyresskuld. Om du av någon anledning inte kan betala din hyra i tid vill vi att du kontaktar oss innan den förfaller och inte bara låta bli att betala.
  • Tillsammans försöker vi hitta en lösning utifrån dina förutsättningar och samarbetar på olika sätt med stadens övriga aktörer.
  • Om du inte betalar din hyra i tid kommer du att få en betalningspåminnelse efter ca 15 dagar. Detta gör vi istället för att som tidigare skicka ett inkassokrav direkt.
  • Om du inte har hört av dig eller betalat efter påminnelse kommer du att få ett inkassokrav efter ytterligare ca 10 dagar.

Lokalhyresgäster

Utifrån Stockholms stads initiativ för att stötta det lokala näringslivet och regeringens stödpaket för vissa utvalda verksamheter har vi tagit fram nya rutiner för att hitta lösningar för de lokalhyresgäster som drabbas hårdast. Vi söker hållbara lösningar utifrån varje enskild företagares situation.

Om du hyr en lokal av Familjebostäder och har svårt att betala din hyra på grund av situationen med coronaviruset – hör av dig till vår kundservice för att få tala med din lokalförvaltare. Vi försöker då underlätta för dig på flera sätt:

  • Det finns möjlighet för dig att, efter överenskommelse med oss, skjuta fram hyresbetalningar eller dela upp kvartalshyra till månadsbetalning. Det kostar ingenting extra april-juni.
  • Du har också möjlighet att ansöka om hyresrabatt på din grundhyra utifrån regeringens stödpaket. Detta ska ha skett före den 31 maj.

Mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. 

För dig som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja och ryska och har allmänna frågor om coronaviruset och covid -19 kan ringa 08-123 680 00.

Limited opening hours

In order to do what we can to reduce the spread of the coronavirus, we do not accept spontaneous visits to our visitors offices. Please go to My pages, or contact us via e-mail or our Customer Service 0770-814 814.