Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Nu har vi snart silver

Kvarteret Banken som vi just nu bygger i Hägerstensåsen med 99 hyresrätter varav 33 i ett nytt kollektivhus kommer att bli det första huset som Familjebostäder certifierar till Miljöbyggnad silver.

Nu har vi snart silver

Vi har under en längre tid projekterat alla nybyggnationer för att uppnå silvernivå i certifieringen Miljöbyggnad. Några krav har varit extra svåra att uppnå, t.ex. kraven på dagsljus i alla lägenheter. Många gånger har vi kanske en eller två lägenheter i ett projekt som inte uppfyller dagsljuskraven fullt ut och då uppnår inte projektet ens bronsnivå.
 
Nu genomför vi ett projekt där vi certifierar ett av de fyra husen i kvarteret Banken. Vi väljer ut enbart ett hus då själva certifieringen kostar en del. Lyckas vi uppnå den önskade silvernivån där kan vi vara ganska säkra på att hela projektet uppfyller samma krav eftersom vi bygger likadant i alla fyra husen. Byggnaden certifieras enligt teoretiska beräkningar, men en verifiering av betyget görs först två år efter att hyresgästerna har flyttat in.

Vad betyder att uppnå nivå Silver?

Det betyder att vi bygger bättre än vad Boverkets byggregler (BBR) kräver. Genom att följa kraven i BBR så uppnår vi automatiskt Miljöbyggnad nivå Brons. Miljöbyggnad fokuserar på bra inomhusmiljö gällande t.ex. ventilation och fukt, låg energiförbrukning, krav på bra dagsljus och ett hållbart byggande. Vi siktar på att nå nivån Miljöbyggnad 3.0 enligt Stockholm Green Building Council (SGBC). Den stora förändringen jämfört med tidigare versioner är att vi nu även tittar på en livscykelanalys av att bygga huset. Vilka material som byggs in påverkar hur väl vi uppnår miljöbyggnad silver, säger Maria Thelin, miljösamordnare på Familjebostäder.

Varför har vi inte certifierat tidigare?

Vi har under en tid sett att det har varit svårt att uppnå kraven. Inom kort börjar vi att bygga vårt första hus i miljöbyggnad guld i kvarteret Oldmästaren i Nockeby. Därför vill vi både lära oss om hur vi ska bygga för att uppnå den projekterade nivån och använda erfarenheterna i kommande projekt, fortsätter Maria.

Vad görs annorlunda i detta projekt?

Vi följer upp tydligare att vi uppnår alla krav för miljöbyggnad silver. Här har vi även ett nära samarbete med entreprenören för att kunna rapportera rätt uppgifter.