Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Tack för alla svar!

Rekordmånga hyresgäster svarade på årets hyresgästenkät - ett stort, stort tack för att ni tog er tid att ge oss feed-back på hur vi kan bli en bättre hyresvärd!

Tack för alla svar!

Illustration: Li Rosén Zobec

Era svar ligger med som underlag när vi planerar för vilka åtgärder vi ska vidta kommande år.

Nöjdheten ökar

Extra roligt i år är också att både vårt service- och produktindex ökar. Det innebär att ni som svarat på enkäten är mer nöjda både med vår service och med produkten, det vill säga lägenheterna, allmänna utrymmen och utemiljön.

- Det är väldigt kul att se att service- och produktindex ökar, säger Lars Nylund, fastighetschef. Vi har jobbat mycket de senaste åren med att förbättra både vår service och hur vi arbetar i förvaltningen, för att på bästa sätt kunna möta de behov som finns. Det är roligt att se att vårt arbete börjar bära frukt.

- Kundenkäten är vårt viktigaste underlag, fortsätter han. Den visar både vad vi behöver göra övergripande i alla våra områden och vilka saker som är specifika för ett visst område eller en viss fastighet. Nu analyserar vi årets svar, och senare i höst kommer vi att återkomma med vad som planeras i olika områden.

Om enkäten

Hyresgästenkäten utförs av Aktiv Bo och alla svar är anonyma. 6424 hyresgäster fick enkäten digitalt och med post i år och 3569 av dem svarade på enkäten.