Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Tyck till om oss!

Den här veckan skickar vi ut årets hyresgästenkät. Passa på att tycka till om vad som är bäst och sämst med att bo hos oss!

Illustration av person med mörkt hår som bär på enkäter

Illustration: Li Rosén Zobec

Den här veckan skickar vi ut vår hyresgästenkät med post till ungefär hälften av våra hyresgäster. Kanske är du en av dem? Har vi en aktuell mejladress till dig har du även fått enkäten via e-post.

I år går vi inte ut och delar ut enkäten personligen i våra områden som tidigare, men det är lika viktigt för oss att få veta vad du tycker.

Du svarar enkelt med det frankerade svarskuvertet eller så loggar du in på webben med ett nummer som finns på din enkät. 

Dina svar hjälper oss att bli bättre – tack för att du tar dig tid!

Exempel på vad vi gjort sen förra enkäten

Här är några exempel på vad våra förvaltningsteam arbetat med utifrån resultaten av förra årets enkät.

• Extra noggranna kontroller av städning och städmaterial i tvättstugorna, och tätare möten med städentreprenörer för att följa upp deras arbete.

• Målat om och bytt ut tvättmaskiner i några tvättstugor. Vi håller också på att ta fram tavlor för städmaterial som ska monteras upp i alla Familjebostäders tvättstugor, för att vår personal snabbt ska kunna se om det saknas städutrustning och komplettera vid behov.

• Fokuserat på ökad trygghet i flera av våra områden. Ronderingar av källargångar, allmänna utrymmen och tvättstugor har utökats. Vi har också beskurit träd och buskar, och bytt ut och kompletterat med belysning på platser som upplevts som otrygga, i och utanför våra fastigheter.

• Tätare kontroller av grovsoprum och andra sophämtställen för att se till att hålla dem rena och fräscha.

• Vi har sett över hur vi kan göra utemiljön trevligare, och har byggt om några av våra gårdar och uteplatser. Under våren kommer vi att se över var vi kan ha fler bänkar och bord.