Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Ombildning till bostadsrätt

Enligt ägardirektiven för 2019 gav de allmännyttiga bostadsbolagen boende i ytterstaden möjlighet att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Sista dag för att inkomma med intresseanmälningar var den 31 december 2019.

Ombildning på de boendes initiativ

Det är viktigt att all eventuell ombildning ska ske på de boendes initiativ. Att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt är en möjlighet, inte ett krav. Det är hyresgästerna i fastigheten som bestämmer om man vill ombilda eller inte. 

31 december 2019 var sista datum för att inkomma till hyresvärden med en komplett och godkänd intresseanmälan om ombildning. 

Ett antal villkor har utarbetats för att säkerställa en trygg process som exempelvis att:

  • Stockholms stad ska ha med oberoende observatörer att delta vid samtliga köpestämmor.
  • Kravet på andelen boende som tecknar intresse för att bostadsbolaget ska genomföra en värdering och lämna ett erbjudande är 50 procent.
  • Köpevillkor införs om att minst 50 procent av de boende också måste förbinda sig att förvärva sin lägenhet.
  • För att kunna tacka ja till ett erbjudande om att köpa fastigheten måste minst två tredjedelar av hyresgästerna rösta ja vid en så kallad köpestämma.
  • Stadshus AB har ett övergripande ansvar för att säkerställa att all kommunikation rörande ombildning sker objektivt, sakligt och enhetligt.

Stockholms stad och bostadsbolagen har ingen relation till ombildningskonsulter som eventuellt kontaktar boende.

Beslut taget om vilka fastigheter som får möjlighet att ombilda

I några av de stadsdelar där Stockholms stad har gett möjlighet att ombilda finns det fler intresseanmälningar än vad som är möjligt att ombilda enligt stadens beslut. Den 3 mars gav Stockholms stad besked om vilka fastigheter som i första hand nu har möjlighet att ombilda till bostadsrätt.

Hos Familjebostäder kommer fyra föreningar med totalt 211 lägenheter att erbjudas köp till att börja med. Det gäller:

  • Mätbandet 1, Fagersjö, 68 lägenheter
  • Mätpinnen 1, Fagersjö, 60 lägenheter
  • Utslagningen 1, Västertorp, 37 lägenheter
  • Slalomåkaren 1, Västertorp, 46 lägenheter

Vad händer nu med de fastigheter som får ombilda?

Staden går nu vidare med värdering av respektive fastighet. Därefter ska respektive bolagsstyrelse godkänna att föreningen ska få ett erbjudande om att köpa fastigheten.

De föreningar som erbjuds att köpa sin fastighet har sen tre månader på sig, , med möjlighet till förlängning med ytterligare tre månader, att säga ja eller nej till ett förslag till köpeavtal.

Vad händer med de fastigheter som inte får ombilda nu?

Om någon av de föreningar som fått ett erbjudande tackar nej eller av någon annan anledning inte fullföljer ombildningen, och det finns utrymme enligt rikttalet i det aktuella området, lämnas erbjuden till den förening som står näst på tur. Denna rutin tillämpas till dess det inte finns flera godkända föreningar.

Hur fort kan föreningen få besked?

Det går inte att säga, men en ombildningsprocess tar i normala fall ca ett år. Beroende på vilken plats man har i kön i området, kan det ta olika lång tid. I några av de stadsdelar där Stockholms stad har gett möjlighet att ombilda finns det fler intresseanmälningar än vad som är möjligt att ombilda enligt stadens beslut.Mer information

Mer information

Stockholms stads webbplats finns mer detaljerad information om möjligheten till ombildning till bostadsrätt, samt hur ombildningsprocessen går till.