Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Fredrik, förvaltare

"Jag ser till att rätt saker görs i rätt tid."

Fredrik, förvaltare

Efter två år som lokalförvaltare på Familjebostäder fick Fredrik möjlighet att axla det ansvarsfulla jobbet som förvaltare. Idag har leder han ett team på tio medarbetare i förvaltningsområde Bandhagen.

Fredrik, vilken är den största utmaningen i din roll?
– Att leda i förändring. Det är bland det mest utmanande och det roligaste med min roll. Familjebostäder utvecklas ständigt och vi lägger ett stort fokus på att förbättra våra arbetssätt och dra nytta av digitaliseringens möjligheter i vårt dagliga arbete.

Utmaningen är att få med samtliga medarbetare på resan och vara tydlig med vart och hur vi ska nå målen företaget har satt upp.

Vilka erfarenheter från din tidigare roll i företaget har du med dig?
– Jag har med mig insikten om vad intäkterna från lokalsidan betyder för helheten och hur viktigt det är att alla delar i företaget samverkar för att det ska bli ett så bra resultat som möjligt i våra förvaltningsområden. Jag känner även organisationen och personalen väl efter mina snart 5 år på Familjebostäder.

Du har helhetsansvar för teknisk och ekonomisk drift. Vad innebär det?
– Jag agerar fastighetsägare för 2 095 lägenheter i Bandhagen, Stureby och Svedmyra. Jag ser till att rätt saker görs i rätt tid. Det handlar om budgetering, planering och uppföljning av löpande drift samt underhåll av fastigheterna. Jag har beställaransvaret och samordningsansvaret för mitt förvaltningsområde. 

Till min hjälp har jag flera enheter inom bolaget med specifik kompetens inom olika områden så som projektutvecklingsavdelningen, miljöenheten, lokalenheten och driftenheten.

Vad har du för utbildning?
– Jag har gått den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen till fastighetsförvaltare hos utbildningsföretaget Newton. Jag har även gått interna kompetensutbildningar inom bland annat ledarskap under tiden på Familjebostäder. Det är en annan sak jag uppskattar med företaget, att det satsas på kompetensutveckling.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att jag har helhetsansvaret för mitt förvaltningsområde och mandat att utveckla och driva det framåt för att nå målen som bolaget satt upp. När du har det ansvaret blir ingen dag den andra lik – det finns alltid nya utmaningar och utvecklingspotential.