Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Stockholmshusen

Stockholmshusen är en viktig del i stadens arbete för att öka byggtakten och möta det stora behovet av fler hyresrätter.

Stockholmshusen

Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder, privata byggentreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för effektivt byggande av tusentals nya hyresrätter med hög kvalitet i Stockholm. Ambitionen är att Stockholmshus ska byggas i hela staden, i lägen nära allmänna kommunikationer.

Genomtänkt koncept

Stockholmhus är välritade hus med stor omsorg om detaljer och i samklang med den omkringliggande bebyggelsen. Husen kan byggas i kombinationer av lamellhus och punkthus likväl som i kvartersbebyggelse, alltid i samklang med Stockholms byggnadstradition.

Ett gestaltningsprogram ger riktlinjer för hur husen ska se ut utvändigt. Oavsett var de byggs. Karaktäristiska kännetecken är till exempel de välkomnande, träklädda entréerna med sittbänk, fönsteromfattningar med relief i putsen och dörrhandtag som utformats av tre konstnärer. Alla hus har också en markerad bottenvåning med en avgränsande skuggfris. Ett klassiskt arkitektoniskt grepp som ger stadskänsla.

Gestaltningsprogrammet har tagits fram i samarbete mellan bostadsbolagen, konceptarkitekter och Stockholm stads tekniska förvaltningar.

En gemensam process för nya hyresrätter

Stockholmhus ska byggas snabbare, effektivare och till lägre produktionskostnader över tid. Det förutsätter en smidig, samordnad plan- och byggprocess med ett nära samarbete mellan alla aktörer. Genom att jobba parallellt med överlappande processer kan ledtider kortas och den totala tiden från idé till färdigt hus kan halveras från 8 år till 4 år.

Den seriella produktionen av husen i kombination med den stora volymen, ger både återupprepningseffekter och storstordriftsfördelar som minskar kostnaderna över tid och möjliggör lägre hyresnivåer än nyproduktion generellt.

Dock är varje plats unik, både markförutsättningar och projektvolymen har stor betydelse för kostnaderna i det enskilda projektet. Ramavtal har tecknats med tre entreprenörer som bygger husen – NCC, Skanska och Lindbäcks. En ny upphandling ska göras 2020.

För att hålla produktionskostnaderna nere byggs det inte några förråd eller allmän tvättstuga i en källarvåning. Alla lägenheter förses istället med tvättmaskin och torktumlare och har förrådsutrymmen i lägenheterna. Det minskar kostnaderna och bidrar till att en större andel av huset kan användas för lägenheter.

Hållbart byggande

Stockholmshus byggs efter de höga krav som staden ställer på nyproducerade hus i staden och planeras med omsorg om människorna som ska bo i dem. Husen byggs med ambitionsnivå Miljöbyggnad silver. Klimatsmarta tjänster, som bil- och cykelpool, kommer att erbjudas de boende i flera projekt.

Här byggs Stockholmshus

I projektet finns cirka 3 300 nya hyresrätter i process, från marktilldelning till färdiga detaljplaner och inflyttade - sammanlagt 25 projekt.
Pågående och planerade projekt finns främst i söderort, som Farsta, Rågsved, Västertorp och Älvsjö samt i västerort, som Tensta och Hässelby.

Kommande projekt för bolaget

På våra nyproduktionssidor kan du se alla våra kommande projekt och vilka av dessa som är Stockholmshus.